This is a free Purot.net wiki
  • View:

Projektit 2014, perusopetus

Keväällä 2015 opettaja-taideopettaja työparit dokumentoivat omaa projektiaan osana arviointia. Tavoitteena on tukea ja kehittää opettajien tieto- ja viestintäteknologian käyttöä sekä jakaa työparityöskentelyn kokemuksia, saatua oppia ja iloa.

Tonttu Traileri

Keravanjoen koulu, 5 lk

Opettaja toivoi varjoteatteriesityksen valmistamista koulun joulujuhlaan. Tekniikkana käytettiin varjonukketeatteria kookkailla nukeilla, joiden varjot heijastetaan isolle lakanaserminäyttämölle. Kookas teatteri sopii parhaiten isoon juhlasalitilaan. Nukkien on oltava erityisen suuria, jotta ne näkyvät hyvin myös salin perälle asti.

Varjoteatteriesityksen valmistettiin Tonttu-joululaulun ympärille, niin että jokaisella oppilaalla on esityksessä jokin rooli tai tehtävä (näyttelijä, muusikko, laulaja, lausuja, nukentekijä, valomestari yms.). Kaikki oppilaat osallistuivat nukenrakennukseen. Yhteiseen työskentelyyn sisältyi valaistuksen ja sermien rakentaminen. Mukaan otettiin myös musiikkityöpaja, niin että esityksen “kuorolaiset” pääsivät harjoittelemaan omaa osuuttaan eli laulamaan ja lausujat pääsivät harjoittelemaan omia säkeistöjään.

Projektissa yhdistyi mm. musiikki (soitto, laulu), ilmaisutaidot (lausujat), tekninen toteutus (valosuunnittelu, valomestarien tehtävät), nuken tekeminen (kuvataide, käsityö, hienomotoriikka, piirtäminen, leikkaaminen, koristelu, liikkuvien osien rakentaminen), draama (näytelmäharjoitukset, yhteistyötaidot: oman vuoron odottaminen, yhdessä toimiminen yms.) ja varjoteatteri. Se on täysin uusi tekniikka, joka tuli tutuksi ja jota oppilaat pystyvät hyödyntämään jatkossa myös itsenäisesti tai luokan muissa yhteisissä projekteissa, pienemmissä tai suuremmissa kokoonpanoissa.

Risto Räppääjä aloittaa koulun

Keravanjoen koulu, Jaakkolan toimipiste

Pohjana ”Risto Räppääjä aloittaa koulun” -näytelmä, johon sisällytetään pieniä sketsejä sekä tanssia ja liikettä.

Kansallisuusstereotypiat

Sompion koulu, 8 lk

Projektissa tarkasteltiin kansallisuusstereotypioita liikkeen ja tanssin kautta. Oppilasryhmäksi valikoitui 8. draamanpainotusluokka, joka työsti parhaillaan joulujuhlaesitystä. Tarkasteltavat kansallisuusominaisuudet määräytyivät joulujuhlan juonen mukaan.

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username