This is a free Purot.net wiki
  • View:

Järvenpää 2016-2017

Järvenpää, Kinnarin koulu, 3B:n koulupäivä

Työparit toimivat

Järvenpään Onni, Osaava Ope -hankkeen työparitoimintaa toteutetaan kahdenkymmenen työparin voimin. Perusopetuksen opettajia on mukana kahdeksalta koululta (kouluja Järvenpäässä on 12). Hankkeen kymmenen taideopettajaa tulevat Järvenpään Opistolta, Keskisen Uudenmaan musiikkiopistolta ja Keski -Uudenmaan tanssiopistolta. Työparien teemoina ovat kuvataide, askartelu ja käsityö, musiikki, tanssi ja teatteri-ilmaisu.

Tiedote 29.8.2016

Hei opettajat!

Tervetuloa osallistumaan Osaava OPE -täydennyskoulutushankkeeseen lukuvuonna 2016 - 2017. Meillä Järvenpäässä hanke tunnetaan nimellä Onni, osaava OPE.  

Onni, osaava OPE -hankkeessa perusopetuksen opettaja muodostaa työparin taideopettajan kanssa. Joillain kouluilla työpariin voi integroitua myös koululla toimiva esiopetuksen opettaja. Työpari suunnittelee ja toteuttaa eri taiteen alojen keinoja ja ilmaisua hyödyntävän opetussuunnitelmaan integroituvan projektin valitulle oppilasryhmälle luokkatyöskentelynä. Työpari myös dokumentoi ja arvioi toteutuneen projektin.

Osaava OPE -koulutusmallissa opettajat jakavat toisilleen osaamistaan. Opettaja/taideopettaja -työparitoiminnan tavoitteena on yllätyksellisten yhdistelmien tuottama uudenlainen näkökulma opetukseen. Työparitoiminta tukee ja toteuttaa uuden opetussuunnitelman mukaisen ilmiöpohjaisen ja monialaisen opetuksen tavoitteita. Hankkeen yhtenä näkökulmana on lisäksi opettajien työhyvinvoinnin tukeminen.  

Järvenpään Onni, osaava OPE -hankkeen taideopettajat ovat kuvataiteen, musiikin, teatterin, tanssin ja käsityön opetuksen ammattilaisia.

Työparilla on käytettävissään projektiin yhteensä 14 tuntia (suunnittelu 4 t, toteutus 8 t ja raportointi/dokumentointi 2 t). Perusopetuksen opettajien osalta suunnittelu ja raportointitunnit korvataan hankerahoituksella, taideopettajille korvataan myös toteutustunnit. Projekti voidaan toteuttaa helmikuun 2017 loppuun mennessä, mutta painopiste toteutukselle on kuluvalla syyslukukaudella.

Mukaan voi ilmoittautua pe 9.9.2016 saakaa tästä linkistä:

https://www.webropolsurveys.com/S/CF73B5A1B33767C0.par

Hankkeeseen mukaan pääsy vahvistetaan noin viikkoa ennen työparityöskentelyn aloitustilaisuutta, joten tilaisuus on hyvä merkitä kalenteriin jo heti ilmoittautuessa. Tavoitteena on, että Järvenpäässä toteutuu 20 työparia.

Työparityöskentelyn aloitustilaisuus

Järvenpään Onni, osaava OPE -koulutukseen osallistuvien opettajien ja taideopettajien yhteinen aloitustilaisuus pidetään tiistaina 27.9.2016 klo 14.00 -16.00 Järvenpää - talon Juhani Aho -salissa.

Aloitustilaisuudessa työparit tapaavat toisensa ja saavat yleistä infoa ja käytännön neuvoja. Tilaisuudessa esitellään myös aiemmin toteutuneita opettaja/taideopettaja -työpariprojekteja.

 

Tervetuloa mukaan!

 

Ps.

Opetus ja kulttuuriministeriön Osaava-hankkeen mukaista täydennyskoulutusta on järjestetty Keravalla lukuvuosina 2013 - 2015. Lukuvuonna 2016 - 2017 mukana ovat Keravan lisäksi myös Tuusula ja Järvenpää.

ONNISTU JA INNOSTU -julkaisu esittelee vuosina 2013 - 2015 Keravalla toteutettuja projekteja.

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username