This is a free Purot.net wiki
  • View:

Kerava 2016-2017

Täältä löytyy lukuvuoden 2016-2017 aikana Keravalla toteutettuja työpariprojekteja

Kerava, Ali-Keravan koulu, Marionettinuket

Kerava, Keskuskoulun esiopetusryhmä 2, Tikka puuta koputtaa

Tiedote 4.10.2016

Kasvokkain-lehti 3/2016 esittelee hanketta

Osaava OPE -hanke jatkaa hyväksi havaittua työparitoimintaa
Keravan kaupungin kasvatus- ja opetustoimen Kasvokkain-lehti esittelee Osaava hanketta syksyn numerossaan 3/2016.

Artikkelin pääse lukemaan alla olevan linkin kautta, sivut 14-15:

http://www.kerava.fi/palvelut/Documents/Kasvatus%2c%20opetus%20ja%20koulutus/Kasvokkain/Kasvokkain%203_2016%20nettiversio.pdf

 

Parin kuukauden välein ilmestyvä lehti on suunnattu ensisijaisesti Keravan kaupungin henkilöstölle, mutta sen sisällöt ovat avoimia kaikille kasvatus- ja opetuspalveluista kiinnostuneille.

Tiedote 23.8.2016

Osaava OPE täydennyskoulutus Keravalla  

Opettaja-taideopettaja työparitoiminta 2016─2017

Osaava OPE tarjoaa verkostoon kuuluvien perusopetuksen ja lukion sekä taideoppilaitosten opettajille täydennyskoulutusta. Täydennyskoulutusmuotona on hankkeessa kehitetty opettaja-taideopettaja työparitoiminta. Se tukee ja toteuttaa uuden opetussuunnitelman mukaisen ilmiöpohjaisen ja monialaisen opetuksen tavoitteita.

Työpari toteuttaa opetussuunnitelmaan integroituvan projektin valitulle oppilasryhmälle luokkatyöskentelynä. Projektiin käytetään yhteensä 14 tuntia (suunnittelu 4 h, toteutus 8 h ja raportointi/dokumentointi 2 h).

 

ILMOITTAUTUMINEN
Työparityöskentelyyn voivat ilmoittautua mukaan perusopetuksen ja lukion opettajat sekä yhteistyöverkostoon kuuluvien oppilaitosten taideopettajat.

Ilmoittautuminen viimeistään torstaina 15.9.

Ilmoittautumisen yhteydessä opettaja pyydetään arvioimaan, haluaako hän toteuttaa projektin syksyllä 2016 vai keväällä 2017. Projekti tulee saada päätökseen maaliskuun 2017 loppuun mennessä. Opettajaa pyydetään myös esittämään toiveensa, minkä taidemuodon opettajan haluaa työparikseen. Taideopettaja voi puolestaan esittää toiveen, haluaako toimia ala-, yläkoulussa vai lukiossa. Esitetyt toiveet pyritään toteuttamaan mahdollisuuksien mukaan.

 

ALOITUSTILAISUUS
Työparitoiminnan aloitustilaisuus on tiistaina 20.9. klo 14.30─16.00 Keravan lukiolla. Kaikkien työparitoimintaan ilmoittautuneiden opettajien ja taideopettajien toivotaan osallistuvan tilaisuuteen. Tilaisuudessa julkaistaan työparit ja annetaan käytännön ohjeistus projektien läpiviemiseen.

 

Ilmoittautuminen työparitoimintaan ja aloitustilaisuuteen alla olevan linkin kautta:

 https://www.webropolsurveys.com/S/4F1E18D2C72A4C10.par

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username

Hei!
Vien ideaa eteenpäin Osaava OPE ohjausryhmän tapaamiseen, joka on pe 16.9.. Palaan asiaan sähköpostitse tämän jälkeen. Ilmoittautuminen onnistuu ainoastaan henkilökohtaisesti.
terveisin
Teija Leppänen
hankekoordinaattori
teija.leppanen   (13.09.2016 10:43)
  Reply

Hei!
Olemme suunnittelemassa monilukutaitoa hyväksikäyttävää projektia. Kyseessä olisi jonkin asian esim. painovoiman opettaminen monia kanavia hyväksikäyttäen alakouluikäisille oppilaille. Idea kehittyi monilukutaito-työryhmässä, johon molemmat kuulumme.
Ajattelimme, että tämän foorumin kautta löytäisimme yhteistyöopettajan alakoulun puolelta. Voisiko tätä projektia käyttää tähän yhteistyöhön hyväksi?
Emme pystyneet ilmoittautumaan parina annetun linkin kautta.

Ystävällisesti
Anne Schroderus (fysiikka ja matematiikka)
Hanna Ripatti (kuvataide)
Keravan lukio ja aikuislukio
anonymous   (12.09.2016 11:25)
  Reply