This is a free Purot.net wiki
  • View:

Tuusula 2016-2017

Tiedote 25.8.2016

Hei opettajat!

Tervetuloa osallistumaan Osaava OPE -täydennyskoulutushankkeeseen lukuvuonna 2016-2017.

Osaava OPE -hankkeessa esiopetuksen, perusopetuksen tai lukion opettaja muodostaa työparin taideopettajan kanssa. Työpari suunnittelee ja toteuttaa eri taiteen alojen keinoja ja ilmaisua hyödyntävän opetussuunnitelmaan integroituvan projektin valitulle oppilasryhmälle luokkatyöskentelynä. Työpari myös dokumentoi ja arvioi toteutuneen projektin.

Osaava OPE -koulutusmallissa opettajat jakavat toisilleen osaamistaan. Opettaja/taideopettaja -työparitoiminnan tavoitteena on yllätyksellisten yhdistelmien tuottama uudenlainen näkökulma opetukseen. Työparitoiminta myös tukee ja toteuttaa uuden opetussuunnitelman mukaisen ilmiöpohjaisen ja monialaisen opetuksen tavoitteita.

Tuusulan Osaava OPE -hankkeen taideopettajat ovat kuvataiteen, musiikin, teatterin, tanssin ja käsityön opetuksen ammattilaisia.

Työparilla on käytettävissään projektiin yhteensä 14 tuntia (suunnittelu 4 t, toteutus 8 t ja raportointi/dokumentointi 2 t).

Projekti voidaan toteuttaa helmikuun 2017 loppuun mennessä.

Mukaan voivat ilmoittautua kaikki esi- ja perusopetuksen sekä lukion opettajat. Ilmoittautua voi tästä linkistä:

https://www.lyyti.fi/reg_2016/Osaava_OPE_taydennyskoulutushanke_lukuvuosi_20162017_2485

Opetus ja kulttuuriministeriön Osaava-hankkeen mukaista täydennyskoulutusta on järjestetty Keravalla lukuvuosina 2013-2015. Lukuvuonna 2016-2017 mukana ovat Keravan lisäksi myös Tuusula ja Järvenpää.

ONNISTU JA INNOSTU -julkaisu esittelee vuosina 2013-2015 Keravalla toteutettuja projekteja.

TYÖPARITYÖSKENTELYN ALOITUSTILAISUUS

Tuusulan Osaava OPE -koulutukseen osallistuvien opettajien ja taideopettajien yhteinen

aloitustilaisuus pidetään torstai-na 22.9.2016 klo 13.30-15.00 Lasten ja nuorten kuvataidekoululla (Rykmentintie rak. 48, Hyrylä).

Aloitustilaisuudessa arpomalla muodostetut työparit tapaavat toisensa ja saavat yleistä infoa ja käytännön neuvoja. Aloi-tustilaisuudessa esitellään myös aiemmin toteutuneita opettaja/taideopettaja -työpariprojekteja.

Tervetuloa mukaan!

Lisätietoja:

Laura Nurro

Päätoiminen opettaja/Tuusulan lasten ja nuorten kuvataidekoulu

Osaava OPE -hankkeen Tuusulan kuntakoordinaattori

p. 040 314 4486, laura.nurro@tuusula.fi

Tiedote 25.8.2016

Hei taideopettaja!

Tervetuloa osallistumaan Osaava OPE -täydennyskoulutushankkeeseen lukuvuonna 2016-2017.

Osaava OPE -hankkeessa taideopettaja muodostaa työparin esiopetuksen, perusopetuksen tai lukion opettajan kanssa. Työpari suunnittelee ja toteuttaa eri taiteen alojen keinoja ja ilmaisua hyödyntävän yleissivistävän koulun opetussuunni-telmaan integroituvan projektin valitulle oppilasryhmälle luokkatyöskentelynä. Työpari myös dokumentoi ja arvioi toteutuneen projektin.

Osaava OPE -koulutusmallissa opettajat jakavat toisilleen osaamistaan. Taideopettaja/opettaja -työparitoiminnan tavoitteena on yllätyksellisten yhdistelmien tuottama uudenlainen näkökulma opetukseen. Työparitoiminta myös tukee ja toteuttaa uuden opetussuunnitelman mukaisen ilmiöpohjaisen ja monialaisen opetuksen tavoitteita.

Tuusulan Osaava OPE -hankkeen taideopettajiksi toivotaan kuvataiteen, käsityön, musiikin, teatterin ja tanssin opetuksen ammattilaisia.

Työparilla on käytettävissään projektiin yhteensä 14 tuntia (suunnittelu 4 t, toteutus 8 t ja raportointi/dokumentointi 2 t).

Projekti voidaan toteuttaa helmikuun 2017 loppuun mennessä.

Taideopettajien ilmoittautuminen alkaa ma 22.8. (vko 34) ja päättyy pe 9.9. (vko 36).

Taideopettajat ilmoittautuvat sähköpostitse suoraan Tuusulan Osaava OPE -hankkeen kuntakoordinaattori Laura Nurrolle.

Opetus- ja kulttuuriministeriön Osaava-hankkeen mukaista täydennyskoulutusta on järjestetty Keravalla lukuvuosina 2013-2015. Lukuvuonna 2016-2017 mukana ovat Keravan lisäksi myös Tuusula ja Järvenpää.

ONNISTU JA INNOSTU -julkaisu esittelee vuosina 2013-2015 Keravalla toteutettuja projekteja.

TYÖPARITYÖSKENTELYN ALOITUSTILAISUUS

Tuusulan Osaava OPE -koulutukseen osallistuvien taideopettajien ja opettajien yhteinen aloitustilaisuus pidetään torstaina 22.9.2016 klo 13.30-15.00 Lasten ja nuorten kuvataidekoululla (Rykmentintie rak. 48, Hyrylä).

Aloitustilaisuudessa arpomalla muodostetut työparit tapaavat toisensa ja saavat yleistä infoa ja käytännön neuvoja. Aloitustilaisuudessa esitellään myös aiemmin toteutuneita opettaja/taideopettaja -työpariprojekteja.

Tervetuloa mukaan!

Lisätietoja:

Laura Nurro

Päätoiminen opettaja/Tuusulan lasten ja nuorten kuvataidekoulu

Osaava OPE -hankkeen Tuusulan kuntakoordinaattori

p. 040 314 4486, laura.nurro@tuusula.fi

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username