This is a free Purot.net wiki
 • View:

2013-2015 työparitoiminta

Täydennyskoulutuksena opettajille tarjotaan ONNI työparitoimintaa. Se on lähikoulutusmalli, jossa koulutus tapahtuu luokassa opettajan ja taideopettajan yhteistyönä ja integroituu opetussuunnitelmaan hyödyntäen eri taiteen alojen keinoja ja ilmaisua.

Työparityöskentely koostuu yhteisestä suunnittelusta, toteutuksesta ja arvioinnista. Lähikoulutusmalli vastaa opettajan henkiökohtaisiin tarpeisiin. Koulutusmallissa opettajat jakavat omaa osaamistaan. Se mahdollistaa molemmille opettajille tarkkailijan roolin, jolloin opettaja pääsee havainnoimaan toisen käyttämiä menetelmiä ja niiden vaikuttavuutta oppilaisiin. Opettaja saa palautetta itsestään opettajana. Yhteinen reflektointi  syventää opettajien oppimiskokemusta. Työparit arvotaan, jolloin opettajat joutuvat pois mukavuusalueeltaan. Tämä synnyttää uusia löytöjä ja oivalluksia. Työskentelyn hyöty kohdistuu myös oppilaisiin.

 

Tiedote 25.9.2015

ONNI hankkeen työparit toteuttavat osana arviointia projektin dokumentoinnin. Aikaisemmasta ohjeistuksesta poiketen työpari vie materiaalin YouTubeen.

Työohjeet löytyvät hankkeen verkkosivuilta osoitteesta:

https://osaava-kerava.purot.net/uploads/tyoparityoskentely/youtube-ohje.docx

Hankekoordinaattori vie YouTuben esitykset hankkeen verkkosivuille.

Jotta verkkosivuilla julkaistava materiaali olisi mahdollisimman informatiivista, työpari kirjoittaa lyhyen, 5-8 lauseen kuvauksen projektistaan. Raportointilomakkeeseen on lisätty kohta, johon tämä teksti kirjoitetaan. Hankekoordinaattori liittää kuvauksen kuvamateriaalin oheen hankkeen verkkosivuille.

Kasvatus- ja opetusviraston pedagoginen tvt-suunnittelija Mikko Sivunen antaa tarvittaessa apua/neuvoja dokumentointiin.

Tiedote15.9.2015

SYKSYN 2015 OHJEISTUS

Projekti toteutetaan (suunnittelu, toiminta, arviointi/raportti+dokumentointi) syyslukukauden 2015 aikana 13.11.2015 mennessä.

Projektista täytetään raportti, johon kirjataan työparitoiminnnan suunnittelu, toteutus ja arviointi.

Lisäksi työpari dokumentoi projektin haluamallaan tavalla (video, kuvat, teksti). Jos oppilaita kuvataan dokumentoinnin aikana, pitää huolehtia erillinen kuvaus-/ julkaisulupa huoltajilta. Työparit vievät oman dokumentointinsa hankkeen internetsivuille osoitteeseen

https://osaava-kerava.purot.net/tyoparityoskentely#message_4

Jos tarvitset apua, ota yhteyttä pedagogiseen tvt-suunnittelija Mikko Sivuseen mikko.sivunen@kerava.fi

 • esiopetuksen, perusopetuksen ja lukion/aikuslukion opettajat saavat 8 tunnin palkkion projektin suunnittelusta ja arvioinnista
 • taideopettajat saavat 8 tunnin palkkion projektin suunnittelusta ja arvioinnista sekä lisäksi 6 tunnin palkkion luokkatyöskentelystä/opetuksesta

 

SUUNNITTELU

Projektiin kuuluu 4 tuntia yhteissuunnittelua.

Ajankohta ja aihe valitaan yhdessä työparin kanssa.

TOTEUTUS

Projektiin kuuluu yhteensä 6 tuntia luokkatyöskentelyä/opetusta.

Opetusryhmästä vastaavan opettajan on oltava paikalla toteutuksen aikana.

ARVIOINTI

Projektiin kuuluu 4 tunti yhteistä arviointia.

Dokumentointi on osa arviointia.

Arviointi kirjataan raporttipohjaan. Opettaja lähettää valmiin raportin sähköpostin liitteenä 13.11.2015 mennessä hankekoordinaattorille teija.leppanen@kerava.fi

 

PALKKIOT

Esiopetuksen opettajilla suunnittelu- ja arviointiaika on omaa aikaa. Esiopetuksen opettajat täyttävät Projektiin kuuluvien tehtävien hoitaminen -lomakkeen. Palkkion maksatuksen hoitaa varhaiskasvatuksen toimistosihteeri Maarit Karen viimeistään 16.11.2015.

Perusopetuksen ja lukion/aikuislukion opettajat täyttävät Projektiin kuuluvien tehtävien hoitaminen -lomakkeen ja palauttavat sen oman pääkoulunsa koulusihteerille viimeistään 16.11.2015. Projektipalkkio maksetaan palkanlisänä.

Taideopettajat täyttävät Lasku/Keravan Taiteilijakoulutushanke/työparityöskentely/taideopettaja -lomakkeen yhteistyössä taideoppilaitoksen kanssa. Täytetty lasku lähetetään viimeistään 16.11.2015 Keravan kaupungille laskutussoitteeseen, joka on

Keravan kaupunki / kasvo

Sarjanumero 16801789

PL 861

00019 SSC

 

Huom. Materiaalihankintoihin EI ole käytettävissä hankerahaa.

Tiedote elokuu 2015

SYKSY 2015

OPETTAJA-TAIDEOPETTAJA TYÖPARITYÖSKENTELY

Opettaja-taideopettaja työparityöskentely jatkuu syyslukukaudella 2015! Mukaan voivat ilmoittautua sekä uudet että aikaisemmin mukana olleet opettajat ja taideopettajat. Työparityöskentelyyn voivat ilmoittautua mukaan esiopetuksen, perusopetuksen ja lukion opettajat sekä yhteistyöverkostoon kuuluvien oppilaitosten taideopettajat. Mukaan toivotaan erityisesti esi- ja alkuopettajia työpareina sekä opettajia, joilla on erityistä tukea vaativia oppilaita luokassaan tai opetusryhmässään.

Työpari toteuttaa opetussuunnitelmaan integroituvan projektin valitulle oppilasryhmälle luokkatyöskentelynä. Projektia ei tarvitse suunnitella tarkasti etukäteen, koska työparitoiminnan tavoitteena on yllätyksellisten yhdistelmien tuottama uudenlainen näkökulma opetukseen. Tämän takia työparina toimiva taideopettaja arvotaan.

Projektiin käytetään yhteensä 14 tuntia (suunnittelu 4 h, toteutus 6 h ja raportointi/dokumentointi 4 h).

Ilmoittautumiset viimeistään torstaihin 10.9.2015 mennessä. Lisätietoja antaa hankekoordinaattori Teija Leppänen teija.leppanen@kerava.fi, 040 318 2437.

 

TYÖPARITYÖSKENTELYN ALOITUSTILAISUUS

Syyskaudella toteutettavan opettaja-taideopettaja työparityöskentelyn aloitustilaisuus on tiistaina 15.9.2015 klo 14.00—16.00, Sampolan palvelukeskus, 1. kerroksen Joukahainen-sali, Kultasepänkatu 7. Tilaisuudessa esitellään aikaisempia projekteja, julkaistaan työparit ja annetaan käytännön ohjeet projektin toteuttamiseen. Ilmoittaudu mukaan!

 

SYKSYN 2015 ILMOITTAUTUMINEN

Kaikki ilmoittautumiset alla olevan linkin kautta:

https://www.webropolsurveys.com/S/4DEC0744980366D3.par

Tiedote 18.3.2015

Syksyn 2014 työparitoiminnasta

Syksyn 2014 työparityöskentelyyn osallistui yhteensä yhdeksäntoista opettaja-taideopettaja työparia, jotka toteuttivat kukin oman projektinsa. Projekteihin osallistui kymmenen perusopetuksen opettajaa ja yhdeksän esiopetuksen opettajaa.

Taideopettajia oli mukana yhteensä kaksitoista. Keravan kuvataidekoulusta oli mukana kolme taideopettaja (kuvataide, varjoteatteri), Keravan musiikkiopistosta kolme musiikinopettajaa, Keravan Opistosta kolme taideopettajaa (kuvataide, käden taidot, laulu) ja Keravan tanssiopistosta kaksi tanssinopettaja sekä Vekarateatterista yksi draamakasvatuksen opettaja.

Uutta oli projektien dokumentointi. Työparit tekivät videon, diaesityksen, kuvakoosteen tms. Osa tuotoksista on nähtävissä Dokumentointi, esiopetus- ja Dokumentointi, perusopetus -sivuilla. Hae sieltä innoitusta ja ideoita omaan opetustyöhösi!

Opettaja-taideopettaja työparityöskentelyä jatketaan syksyllä 2015.

Ilmoittautumisista tiedotetaan kevään kuluessa.

Tiedote 11.12.2014

Hyvä opettaja-taideopettaja työparityöskentelyyn osallistunut opettaja!

ONNI Keravan taiteilijakoulutus hankkeen työparityöskentelyn projektit ovat toivon mukaan valmistuneet tämän syksyn osalta. Kiitos kaikille aktiivisuudesta!

Muistutan, että projektin työtuntien laskutus tulee tehdä viimeistään 15.12.2014. Laskutuksen ohjeistus löytyy hankkeen sivuilta osoitteesta https://osaava-kerava.purot.net/tyoparityoskentely Laskutuksen lomakepohja on lähetetty sähköpostiisi aiemmin.

Myös projektin raportti tulee olla palautettu 15.12. mennessä. Raportointiin käytetään valmista lomakepohjaa, joka löytyy alla kohdasta Raportoinnin lomakepohja. Työparin opettaja lähettää raportin hankekoordinaattorille teija.leppanen@kerava.fi

Projektien dokumentointia varten on perustettu ONNI hankkeelle oma YouTube-kanava. Alapuolelta kohdasta YouTube-ohjeistus löydät osoitteen, käyttäjätunnuksen ja salasanan sekä käytännön ohjeet lataukselle. Mikäli olet dokumentoinut projektin kuvin, voit toimittaa kuvat minulle esim. sähköpostilla tai muistitikulla. Toivon, että molemmissa tapauksissa liität kuvamateriaalin oheen pienen kuvauksen hankkeesta, noin 4-5 lausetta. Dokumentoinnin toivotaan valmistuvan raportoinnin aikataulussa. Aikataulun jousto vuodenvaihteen molemmille puolille on luvallista.

Lähetetty materiaali (YouTube-videot, kuvat) julkaistaan hankkeen sivuilla osoitteessa https://osaava-kerava.purot.net/dokumentointi

Apua dokumentointiin voit edelleen kysyä kasvatus- ja opetusviraston pedagogiselta tvt-suunnittelijalta Mikko Sivuselta mikko.sivunen@kerava.fi tai minulta.

Terveisin

hankekoordinaattori

Tiedote 29.10.2014

Työparityöskentelyn ohjeistus

Kaikki työparityöskentelyyn osallistuvat opettajat saivat työparityöskentelyn ohjeistuksen ja tarvittavat lomakepohjat.

 • työparitoiminnan info määräaikoineen
 • tehdystä työstä maksettavan palkkion laskupohja
 • toteutetun projektin raportointilomake

Ohjeistuksesta on hyvä huomioida raportoinnin ja laskutuksen määräaika, joka on 15.12.2014. Työpari tekee raportin yhdessä. Esiopetuksen, perusopetuksen tai lukion opettaja lähettää valmiin raportin hankekoordinaattorille.

Projektin dokumentointi on osa raportointia. Dokumentointi viedään hankkeen sivuille

https://osaava-kerava.purot.net/tyoparityoskentely#message_4

Apua dokumentointiin saa Kasvatus- ja opetusviraston pedagogiselta tvt -suunnittelijalta Mikko Sivuselta mikko.sivunen@kerava.fi

Projektien mahdollisista materiaalikustannuksista tulee tehdä oma laskunsa.

 

Tiedote 29.10.2014

OPETTAJA -TAITEILIJA TYÖPARITOIMINTA

Projekti toteutetaan syyslukukauden 2014 aikana.

Projektista täytetään raportti, johon kirjataan työparitoiminnnan suunnittelu, toteutus ja arviointi.

Lisäksi työpari dokumentoi projektin haluamallaan tavalla (video, kuvat, teksti). Jos oppilaita kuvataan dokumentoinnin aikana, pitää huolehtia erillinen kuvaus-/ julkaisulupa huoltajilta. Työparit vievät oman dokumentointinsa hankkeen internetsivuille osoitteeseen

https://osaava-kerava.purot.net/tyoparityoskentely#message_4

Jos tarvitset apua, ota yhteyttä pedagogiseen tvt-suunnittelijaan Mikko Sivuseen mikko.sivunen@kerava.fi

 

SUUNNITTELU

Projektiin kuuluu 4 tuntia yhteissuunnittelua.

Ajankohta ja aihe valitaan yhdessä työparin kanssa.

 

TOTEUTUS

Projektiin kuuluu yhteensä 6 tuntia luokkatyöskentelyä/opetusta.

Opetusryhmästä vastaavan opettajan on oltava paikalla toteutuksen aikana.

 

ARVIOINTI

Projektiin kuuluu 4 tunti yhteistä arviointia.

Dokumentointi on osa arviointia.

Arviointi kirjataan raporttipohjaan. Valmis raportti lähetetään sähköpostin liitteenä 15.12.2014 mennessä hankekoordinaattorille teija.leppanen@kerava.fi

 

PALKKIOT

 • esiopetuksen, perusopetuksen ja lukion/aikuslukion opettajat saavat 8 tunnin palkkion projektin suunnittelusta ja arvioinnista
 • taideopettajat saavat 8 tunnin palkkion projektin suunnittelusta ja arvioinnista sekä lisäksi 6 tunnin palkkion luokkatyöskentelystä

Esiopetuksen opettajilla suunnittelu- ja arviointiaika on omaa aikaa. Esiopetuksen opettajat täyttävät Projektiin kuuluvien tehtävien hoitaminen -lomakkeen. Palkkion maksatuksen hoitaa varhaiskasvatuksen toimistosihteeri Maarit Karen.

Perusopetuksen ja lukion/aikuislukion opettajat täyttävät Projektiin kuuluvien tehtävien hoitaminen -lomakkeen ja palauttavat sen oman pääkoulunsa koulusihteerille viimeistään 15.12.2014. Projektipalkkio maksetaan palkanlisänä.

Taideopettajat täyttävät Lasku/Keravan Taiteilijakoulutushanke/työparityöskentely/taideopettaja -lomakkeen yhteistyössä taideoppilaitoksen kanssa. Täytetty lasku lähetetään viimeistään 15.12.2014 Keravan kaupungille laskutussoitteeseen, joka on

Keravan kaupunki / kasvo+vapari,

Sarjanumero 16801789

PL 861

00019 SSC

25.8.2014

OPETTAJA-TAIDEOPETTAJA TYÖPARITYÖSKENTELY

Edellisessä hankkeessa toteutettu opettaja-taideopettaja työparityöskentely jatkuu! Mukaan voi ilmoittautua sekä uudet että aikaisemmin mukana olleet opettajat ja taideopettajat. Työparityöskentelyyn voivat ilmoittautua mukaan esiopetuksen, perusopetuksen ja lukion opettajat sekä yhteistyöverkostoon kuuluvien oppilaitosten taideopettajat. Työpari toteuttaa opetussuunnitelmaan integroituvan projektin valitulle oppilasryhmälle luokkatyöskentelynä. Projektiin käytetään yhteensä 14 tuntia (suunnittelu 4 h, toteutus 6 h ja raportointi/dokumentointi 4 h). Ilmoittautumiset viimeistään keskiviikkoon 10.9.2014 mennessä.

 

Ilmoittautumiset alla olevan linkin kautta:

https://www.webropolsurveys.com/S/498E663E7305D3FD.par

 

TYÖPARITYÖSKENTELYN ALOITUSTILAISUUS

Syyskaudella toteutettavan opettaja-taideopettaja työparityöskentelyn aloitustilaisuus on maanantaina 15.9.2014 klo 14.00—16.00 paikkana Sompion koulun Tiilisali, Aleksis Kiven tie 18. Tilaisuudessa esitellään muutama toteutettu työpariprojekti, annetaan ohjeistus työskentelyn toteuttamiselle ja kuullaan MuM, musiikkiterapeutti, työnohjaaja Päivi Jordan-Kilkkiä. Myös opettaja-taideopettaja työparit julkaistaan tilaisuudessa. Ilmoittaudu mukaan!


Aloitustilaisuuden ohjelma ma 15.9.2014 klo 14.00−16.00:

14.00−14.10 Hankkeen ja työparityöskentelyn esittelyä, hankekoordinaattori Teija Leppänen, perusopetuksen opetuksen suunnittelija Kati Airisniemi.

14.10−14.30 Pedagoginen tvt-suunnittelija Mikko Sivunen kertoo työparityöskentelyn raportoinnista.

14.30−15.00 Aikaisemman hankkeen työparit kertovat toteuttamistaan projekteista.

15.00−15.40 MuM, musiikkiterapeutti, työnohjaaja Päivi Jordan-Kilkki antaa käytännön eväitä toteuttaa työparityöskentelyä.

15.40−16.00 Työparien julkaiseminen, ohjeistusta ja keskustelua.

30.5.2014

SYKSY 2014

TYÖPARITOIMINTA JA VERTAISMENTOROINTI

Edellisessä hankkeessa toteutettua opettaja-taideopettaja työparityöskentelyä jatketaan. Elokuussa kouluille ja opettajille lähetetään työparityöskentelyn info aikatauluineen ja toimintaohjeineen. Tällöin voi ilmoittautua mukaan työpariopettajaksi tai -taideopettajaksi. Työparityöskentelyn aloitustilaisuus järjestetään syyskuun alkupuolella. Tilaisuudessa kuullaan Päivi Jordan-Kilkkiä ja esitellään muutama toteutettu työpariprojekti. Työparityöskentelyyn sisällytetään vertaismentorointikoulutusta. Projektien dokumentointiin tarjotaan tvt-osaajan apua tarvittaessa.

10.1.2014

Syksyn 2013 työparitoiminnasta

Työparityöskentelyyn osallistui 38 opettajaa, joista perusopetuksen ja lukion ja aikuislukion opettajia oli 24 ja taideopettajia 14. Työpariprojekteja on ollut yhteensä 24.

Työparit toteuttivat opetussuunnitelmaan integroituvan projektin valitulle oppilasryhmälle luokkatyöskentelynä. Projekteja toteutettiin eri luokka-asteilla alakoulun 1. luokalta lukion kurssiryhmille myös erikoisryhmille kuten maahanmuuttajille.

Aiheita olivat mm. ruotsinkielisessä alakoulussa toteutettu Sirkus ja kieli - kielen yhdistäminen sirkustaitoihin -projekti (1.-2. lk ja 3.-6. lk), lukion maahanmuuttajien perusopetukseen integroitu Suomen kielen opetusta liikkeen avulla -projekti, alakoululuokan viikon kansainvälisyys-, äidinkielen sadut ja kuvataiteen pienoismallit -teemaa yhdistävä Pieni kummallinen maa -tilataideprojekti (3. lk) ja yläkoulun luennontiedon valinnaisryhmän ääniaiheeseen liittyvä Ihmisääni -tunti laulupedagogian välinein ja menetelmin.

Opettajien työparityöskentelystä antama palaute oli myönteistä. Työskentelyparin yhteistä suunnittelua ja jaettua opettajuutta tunnilla pidettiin yleisesti hyvänä. Projektit herättivät  kiinnostusta kouluyhteisöissä. Työparit ilmaisivat halukkuuttaan jatkaa tämän tyyppisessä toiminnassa. Työparit pitivät projektin toteutuksen tiukkaa aikataulua haasteellisena.

 

Työparityöskentelyn edut

1. Uudet tuulet opetukseen. Taiteilijan työpanoksen kautta voidaan poiketa tutuista opiskelutavoista ja saadaan uusia ideoita sekä tapoja tehdä asioita.

2. Molempien osapuolien uuden oppiminen. Opettajalla sekä taideopettajalla on kummallakin mahdollisuus oppia uutta opettamastaan aiheesta.

3. Ideoiden sinkoilu. Asiastaan innostuneet ja opetettavan aiheen hallitsevat opettajat voivat kaksin ideoida tuntia tavalla, johon yksin ei välttämättä pystyisi.

4. Jaettu vastuu opetustilanteessa. Aktiivista toimintaa ja ohjausta vaativassa opetustyössä neljä kättä on enemmän kuin kaksi.

 

Työparityöskentelyn haasteet

1. Jos halutaan kokeilla ja tuoda uusia asioita opetukseen, voi joskus väistämättä tulla vastaan tilanteita, että suunnitelmat eivät toimi tai aika/resurssit eivät riitä.

2. Molempien osapuolien on koettava saavansa työparityöskentelystä jotain. Motivaation työparityöskentelyyn on lähdettävä työparista itsestään.

3. Työparityöskentely tuottaa lisätyötä suunnittelun sekä arvioinnin suhteen, jolloin aikajänne toteutukselle on hyvä olla riittävän väljä.

4. Tunnin aihe/teema ja menetelmät koetaan yhteiseksi ja sovitaan yhdessä, jolloin molemmat opettajat voivat osallistua luokkatyöskentelyyn eikä toinen opettaja jää sivustakatsojaksi.

5. Kahden toisilleen vieraan ja mahdollisesti erilaisen persoonan kohtaaminen vaatii avoimmuutta ja uskallusta.

 

Suomen kielen opetusta liikkeen avulla

6.9.2013

TYÖPARITYÖSKENTELYN OHJEISTUS

OPETTAJA -TAITEILIJA TYÖPARITOIMINTA

Projekti toteutetaan syyskuun -marraskuun 2013 välisenä aikana.

Projektista tehdään raportti, johon kirjataan työparitoiminnnan suunnittelu, toteutus ja arviointi.

Luokkatyöskentelystä (aihe, päivämäärä/päivämäärät, kellonaika) tehdään ilmoitus ilmoituslomakkeella, joka lähetetään Teija Leppäselle teija.leppanen@kerava.fi sähköpostin liitteenä mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.

 • perusopetuksen ja lukion/aikuslukion opettajat saavat 4 tunnin palkkion projektin suunnittelusta ja arvioinnista
 • taideopettajat saavat 4 tunnin palkkion projektin suunnittelusta ja arvioinnista sekä lisäksi 6 tunnin palkkion luokkatyöskentelystä/opetuksesta
 • valmis raportti lähetetään Teija Leppäselle sähköpostin liitteenä 29.11.2013 mennessä
 • palkkiolomakkeet ja raporttipohja lähetetään opettajille sähköpostitse

 

SUUNNITTELU

Projektiin kuuluu 3 tuntia yhteissuunnittelua.

Ajankohta ja aihe valitaan yhdessä työparin kanssa.

Tehty suunnitelma kirjataan raporttipohjaan.

 

TOTEUTUS

Projektiin kuuluu yhteensä 6 tuntia luokkatyöskentelyä/opetusta.

Opetusryhmästä vastaavan opettajan on oltava paikalla toteutuksen aikana.

Luokkatyöskentely/opetus on toteutettava ennen 15.11.2013.

 

ARVIOINTI

Projektiin kuuluu 1 tunti yhteistä arviointia

Arviointi kirjataan raporttipohjaan

 

PALKKIOT

Perusopetuksen ja lukion/aikuislukion opettajat täyttävät Projektiin kuuluvien tehtävien hoitaminen -lomakkeen ja palauttavat sen oman pääkoulunsa koulusihteerille viimeistään 18.11.2013. Projektipalkkio maksetaan palkanlisänä.

Taideopettajat täyttävät lähettävät Lasku/Keravan Taiteilijakoulutushanke/ opettaja - taiteilija työparityöskentely/ taideopettaja -lomakkeen ja lähettävät sen Teija Leppäselle viimeistään 18.11.2013.

Lisäohjeita työparityöskentelyn raportointiin. Tiedote 1.11.2013

Hyvä Keravan taiteilijakoulutus -hankkeen opettaja/taiteilija -työparityöskentelyyn osallistuva opettaja!

Projektien arviointi/raportointi tulee ajankohtaiseksi lähiviikkoina.

Työpareja pyydetään huomioimaan, että

 • työpari tekee yhteisen arvioinnin, johon varataan yksi tunti
 • arviointiin käytetään valmista raportointilomaketta
 • työpari tekee vain yhden, yhdessä laaditun raportin projektia kohti (mikäli samalla työparilla on useampi projekti eri luokille/luokka-asteille, jokaisesta tehdään oma raportti)
 • perusopetuksen opettaja palauttaa raportin
 • valmiit raportit pitää palauttaa viimeistään 29.11.2013 mennessä sähköpostiosoitteeseen teija.leppanen@kerava.fi

29.8.2013

Aloitustilaisuus

Työparityöskentelyn aloitustilaisuus järjestetään torstaina 12.9.2013 klo 15.00-17.00 Keravan lukio ja aikuislukiossa lk 1.46.

 

Keravan taiteilijakoulutus -Osaava -hanke

Hyvä työparityöskentelyyn ilmoittautunut opettaja!

Tervetuloa työparityöskentelyn infotilaisuuteen, joka pidetään torstaina 12.9.2013 klo 15.00-17.00 Keravan lukio ja aikuislukion luokassa 1.46. Mukaan on ilmoittautunut yhteensä 41 opettajaa. Ala-, yläkoulujen ja lukion opettajia on 26 ja taideoppilaitosten opettajia 15.

Tilaisuuden ohjelma:

 • Keravan taiteilijakoulutus -hankkeen esittelyä
 • Susanna Kosonen ja Jussi Juurinen, Keuda Tuusula, Pekka Halosen akatemia, kertovat kokemuksiaan opettaja/taiteilija -työparityöskentelystään. Mahdollisuus kysymyksiin ja yhteiseen keskusteluun.
 • Työparien julkaiseminen
 • Työparityöskentelyn käytännön ohjeistus mm. käytettävät tunnit (suunnittelu, toteutus, arviointi), työskentelyn aikaväli, korvaukset, laskutus

Toivomme tilaisuuteen runsasta osanottoa!

Ystävällisin terveisin,

Teija Leppänen

hankekoordinaattori

Keravan taiteilijakoulutus

Osaava-hanke

https://osaava-kerava.purot.net/

Tiedote 2.5.2013

Opettaja-taideopettaja työparityöskentely

Hyvä opettaja!

Haluatko olla mukana kehittämässä ja toteuttamassa uudenlaista työskentelymuotoa perus- ja lukio-opetukseen? Syksyllä 2013 Keravan taiteilijakoulutus -hankkeen puitteissa tarjotaan mahdollisuutta opettajapari -työskentelyyn.

Keravan peruskoulun ja lukion luokanopettajat ja aineenopettajat voivat saada parikseen oppitunnille hankkeen verkostoon kuuluvan Keravan kuvataidekoulun, Keravan musiikkiopiston, Keravan Opiston tai Keravan tanssiopiston opettajan. Työpari voi olla kuva-, musiikki-, tanssi-, teatteri-, sirkus- sanataiteen tai käden taitojen ammattilainen. Opettajapari suunnittelee ja toteuttaa yhdessä opetettavaan aineeseen/aiheeseen ideoimansa opetuskokonaisuuden. Yksi opetuskokonaisuus muodostuu kahden tunnin suunnittelutapaamisesta opettajaparin kanssa sekä kahdesta kaksoistunnista luokan kanssa.

Esimerkiksi historian tunnilla esillä ollutta keskiaikaa syvennetään harjoittelemalla keskiaikaista musiikkia ja laulua musiikkipedagogin avustamana, tutustutaan lyijylasin valmistukseen käsityöläisen työnäyte-esityksen avulla, harjoitellaan tanssiopettajan kanssa keskiaikaisia tansseja tai kuvataan keskiaikainen kaupunki rakentamalla, maalaamalla tai jollakin grafiikan painantatekniikalla. Tämä on yksi pieni esimerkki, todellisuudessa mahdollisuudet ovat rajattomat.

Tässä vaiheessa ei tarvitse tietää, mitä tai miten tai kenen kanssa voisit toimia. Nyt keväällä etsimme asiasta kiinnostuneita opettajia, jotta toiminta voi käynnistyä syksyllä ilman viiveitä.

Haluatko olla hankkeen verkostoon kuuluva opettaja, joka kehittää ja tarjoaa osaamistaan. Ilmoittaudu mukaan!

Ilmoita kiinnostuksesi ja yhteystietosi allekirjoittaneelle toukokuun aikana.

 

Teija Leppänen

hankekoordinaattori

Keravan taiteilijakoulutus

Osaava hanke

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username

TYÖPARITYÖSKENTELYN DOKUMENTOINTI

Tvt-taidot
- tuottaminen
- jakelu
- käsittely
by Wikipedia
koordinaattori   (18.11.2014 13:07)
  Reply

Voisko tänne laittaa jakamistilat, joihin työparit voivat jakaa dokumentointiaan toisille työpareille/ avoimesti kaikille?
anonymous   (15.09.2014 14:26)
  Reply