This is a free Purot.net wiki
  • View:

2015-2016 vertaismentorikoulutus

Verme VESO-messuilla 24.10.

Tiedote 23.10.2015

Verme-ryhmissä pohditaan opettajuutta

Opettajan työ on usein yksin tekemistä. Koulupäivän aikataulu on tiukka oppitunteineen, välitunti-valvontoineen ja kaikkine yhteydenpitoineen eri toimijoiden ja vanhempien kanssa. Opettajakollegoiden kanssa ei juuri ehdi vaihtaa kuulumisia, eikä kulttuurissa ole välttämättä sijaa erilaisista, hankalistakin asioista keskustelemiselle.

Verme eli vertaismentorointi on paikka uusille ja kokeneemmillekin opettajille keskustella työhön liittyvistä kysymyksistä. Turvallisessa seurassa. Luottamuksellisesti. Verme-ryhmissä relataan ja kelataan opettajan työtä.

Olet siis tervetullut koulussamme/kunnassamme alkavaan Verme-ryhmään

- relaamaan, huokaisemaan, viihtymään

- kelaamaan opejuttua kahvikupin ääressä hyvässä seurassa

- kysymään tyhmiä kysymyksiä, koska ne ovat parhaita

- tasaamaan painetta kattilassa

- jakamaan kokemuksia ja ideoita

- oppimaan uutta opettajan työstä ja kehittymään ammatillisesti

- pohtimaan opettajanpolkusi nykyvaiheitta ja tulevaa.

Ryhmä kokoontuu yleensä iltapäivisin noin kaksi kertaa tämän lukukauden aikana. Yhdessä teemme ohjelman koko lukuvuodelle.

Me vetäjät osallistumme parhaillaan vertaismentorikoulutukseen, joko Helsingin tai Jyväskylän yliopistossa.

 

Ilmoittaudu 30.10. mennessä suoraan sinua kiinnostavan ryhmän vetäjälle.

Annarella Ahlroos, annarella.ahlroos@kerava.fi ja Hanna Gale, hanna.gale@kerava.fi

Merja Juhala, merja.juhala@kerava.fi

Juuli Kammonen, juuli.kammonen@keravanmusiikkiopisto.fi

Teija Karjalainen, teija.karjalainen@kerava.fi ja Leena Kärkkäinen, leena.karkkainen@kerava.fi

Markku Kauppinen, markku.kauppinen@kerava.fi

Eevi Kilponen, eevi@pp4.inet.fi

Katariina Koskinen, katariina.koskinen@kerava.fi

llkka Miettinen, ilkka.miettinen@kerava.fi

Teija Paavola, teija.paavola@kerava.fi

Salla Pajunen, salla.pajunen@kerava.fi

Tuomo Suihkonen, tuomo.suihkonen@kerava.fi

Kaisa Syvänen, kaisa.syvanen@kerava.fi

Tiedote 29.9.2015

Verme-mentorikoulutettavat osallistuivat syyskuun alussa Sampolan palvelukeskuksessa pidettyyn keskustelutilaisuuteen, jossa pohdittiin koulutukseen liittyvän Verme-pienryhmien muodostamista ja toimintaa. Mukana oli kahdeksan koulutuksessa mukana olevaa opettajaa sekä ONNI hankkeesta opetuksen suunnittelija Kati Airisniemi, musiikkiopiston rehtori Nina Rissanen ja hankekoordinaattori Teija Leppänen.

Ohjeistus pienryhmätoiminnan aloittamiseksi kouluyhteisöissä tulee kaupungin kasvatus- ja opetustoimen seuraavan 8.10.2015 rehtorikokouksen  jälkeen.

 

Osaava Verme

Tiedote elokuu 2015

Keravalaiset opettajat osallistuvat Osaava Verme-verkoston järjestämään mentorikoulutukseen lukuvuonna 2015-2016. Mukana on yhteensä kaksitoista esi- ja perusopetuksen opettajaa ja kaksi taideopettajaa ONNI hankkeen verkoston oppilaitoksista.

Keravalaisten opettajien koulutukseta vastaa Helsingin yliopisto yhteistyössä Turun yliopiston kanssa sekä Jyväskylän yliopisto (yhteistyössä Tampereen yliopiston, Itä-Suomen yliopiston ja Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen kanssa). Koulutukseen kuuluu viisi 1-2 päivän koulutusseminaaria, välitehtävät ja oman Verme-ryhmän vetäminen. Valtakunnallinen aloitusseminaari järjestetään Jyväskylässä 26.-27.8.2015.

Tietoa Vermestä ja siihen liittyvistä asioista löytyy osoitteesta www.osaavaverme.fi . Lisätietoa saa myös Ilona Markkaselta ilona.markkanen@jyu.fi tai Hannu Heikkiseltä hannu.l.t.heikkinen@jyu.fi .                  

 

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username