This is a free Purot.net wiki
 • View:

Palaute luennoista

Liisa Keltikangas-Järvinen Opeta ryhmää, tavoita yksilö

Koulutuspalaute Liisa Keltikangas-Järvinen Opeta ryhmää, tavoita yksilö -luento

 
 

1. Koulutuksen sisällön arviointi

  1erinomaisesti 2hyvin 3jossain määrin 4heikosti Yhteensä Keskiarvo
Sain tietoa Keravan taiteilijakoulutustarjonnasta 10 11 3 5 29 2,1
Sain koulutuksesta tietoa joka laajentaa ja syventää ymmärrystäni taidekasvatuksen mahdollisuuksista opetuksessa 5 9 6 9 29 2,66
Koulutus täydensi taidekasvatukseen liittyvää osaamistani 4 11 4 10 29 2,69
Sain käytännön vinkkejä joita voin käyttää opettaessani 5 16 5 3 29 2,21
Pystyn integroimaan saamiani tietoja ja taitoja opetukseeni 8 10 9 2 29 2,17
Opin käyttämään opetukseen soveltuvia uusia välineitä 1 4 9 15 29 3,31
Pystyn hyödyntämään koulutuksen antia eri-ikäisten oppilaiden kanssa 10 13 3 3 29 1,97
Solmin uusia tuttavuuksia Keravalla taideopetusta antavien oppilaitosten opettajiin koulutuksen aikana 1 2 5 21 29 3,59
Tämä omaehtoinen kouluttautumiseni lisää yleistä hyvinvointiani 8 13 6 2 29 2,07
Yhteensä 52 89 50 70 261 2,53

 


 

2. Suosittelen koulutusta kollegoilleni.


 
3. Toivon jatkokoulutusta samasta aihealueesta.
 


 

4. Miten kehittäisit kurssia palvelemaan paremmin tarpeitasi?

 • Luento olisi voinut olla pidempi
 • Kyseessä luento, jonka sisältö liian laaja näin lyhyeen aikaan.
 • Aihepiiri oli kiinnostava, mutta luennoitsija ei tuonut itselleni mitään uutta tietoa.
 • En osaa sanoa.
 • Miten tämä kysely liittyy Liisa Keltinkangas-Järvisen todella hyvään luentoon? Ykköskysymyksen väittämät eivät liity mitenkään ko. luentoon!!

 

5. Minkälaisia koulutussisältöjä toivot toteutettavaksi mahdollisessa jatkohankkeessa?

 • Huippuluentoja edelleen - kiitos tästä, aivan mahtava!
 • Tämän aiheen jatko esim. ryhmätöinä pohtien
 • Viittaan ed vastaukseen. Aihe oli ok, mutta tuoreempaa tietoa.
 • Ei tule mieleen.
 • Liisa Keltinkangas-Järvistä olisi mukava kuunnella enemmänklin.

 
6. Olen tulevaisuudessa halukas tekemään taidekasvatukseen liittyvää yhteistyötä keravalaisten, taideopetusta antavien oppilaitosten kanssa


 
7. Taustatietoni. Olen

Lauri Ahonen Taito- ja taideopetuksen vaikutus tiedolliseen kehitykseen

Koulutuspalaute Taito- ja taideopetuksen vaikutus tiedolliseen kehitykseen 

 
1. Koulutuksen sisällön arviointi

 

  1erinomaisesti 2hyvin 3jossain määrin 4heikosti Yhteensä Keskiarvo
Sain tietoa Keravan taiteilijakoulutustarjonnasta 2 1 0 0 3 1,33
Sain koulutuksesta tietoa joka laajentaa ja syventää ymmärrystäni taidekasvatuksen mahdollisuuksista opetuksessa 1 1 1 0 3 2
Koulutus täydensi taidekasvatukseen liittyvää osaamistani 1 0 2 0 3 2,33
Sain käytännön vinkkejä joita voin käyttää opettaessani 0 0 2 1 3 3,33
Pystyn integroimaan saamiani tietoja ja taitoja opetukseeni 0 1 1 1 3 3
Opin käyttämään opetukseen soveltuvia uusia välineitä 0 0 0 3 3 4
Pystyn hyödyntämään koulutuksen antia eri-ikäisten oppilaiden kanssa 0 2 0 1 3 2,67
Solmin uusia tuttavuuksia Keravalla taideopetusta antavien oppilaitosten opettajiin koulutuksen aikana 0 0 2 1 3 3,33
Tämä omaehtoinen kouluttautumiseni lisää yleistä hyvinvointiani 2 1 0 0 3 1,33
Yhteensä 6 6 8 7 27 2,59

 


 
2. Suosittelen koulutusta kollegoilleni.
 


 
3. Toivon jatkokoulutusta samasta aihealueesta.
 


 

4. Miten kehittäisit kurssia palvelemaan paremmin tarpeitasi?

 • Luennolla sai ajantasaista tietoa aivotutkimuksen yhteyksistä taideaineissa ja sen opetuksessa ilmenevään konkretiaan. Hyvä sellaisenaan. Yhteinen keskustelu oli mielenkiintoista ja osallistujat avasivat aiheita eri taiteenalojen suuntaan.
 • Kurssi oli hyvää tiedollista perustaa. Lisälukemiseksi mainio linkkilista.
 • Luento oli varsin teoreettinen ja kaukana käytännöstä. Itse asiassa keskusteluosuus oli kaikista mielenkiintoisin, koska kysymyksiä oli runsaasti. Teoriaa pitäisi soveltaa käytäntöön, jotta siitä olisi hyötyä: opetusvinkkejä, toimintamalleja, harjoittelumalleja, motivointivinkkejä jen.

 
5. Minkälaisia koulutussisältöjä toivot toteutettavaksi mahdollisessa jatkohankkeessa?
 
 • Luentoja, joissa voi teorian kautta ja avulla päivittää osaamistaan.
 • Mahdollisia käytännön esimerkkejä tieto- ja taito-opetuksen yhdistämisestä.
 • Aivotutkimusten käytännön sovellutuksia ja opetusvinkkejä
  Pedagogisia tutkimuksia ja niiden soveltaminen käytäntöön
  Musikaalisuustestit ja niiden soveltaminen
  Laulukoe musikaalisuuden mittarina
  Koulun oppilaan esiintymisen ja jännittämisen ongelmaratkaisut

 
6. Olen tulevaisuudessa halukas tekemään taidekasvatukseen liittyvää yhteistyötä keravalaisten, taideopetusta antavien oppilaitosten kanssa
 


 
7. Taustatietoni. Olen

 

Katarina Nummi-Kuisma Miten ohjaan oppilaani luovaan prosessiin?

Koulutuspalaute Miten ohjaan oppilaani luovaan prosessiin? 27.4. ja 18.9.2013 

 
1. Koulutuksen sisällön arviointi

 

  1erinomaisesti 2hyvin 3jossain määrin 4heikosti Yhteensä Keskiarvo
Sain tietoa Keravan taiteilijakoulutustarjonnasta 3 2 1 0 6 1,67
Sain koulutuksesta tietoa joka laajentaa ja syventää ymmärrystäni taidekasvatuksen mahdollisuuksista opetuksessa 2 4 0 0 6 1,67
Koulutus täydensi taidekasvatukseen liittyvää osaamistani 3 2 1 0 6 1,67
Sain käytännön vinkkejä joita voin käyttää opettaessani 1 4 0 1 6 2,17
Pystyn integroimaan saamiani tietoja ja taitoja opetukseeni 2 2 2 0 6 2
Opin käyttämään opetukseen soveltuvia uusia välineitä 1 0 1 4 6 3,33
Pystyn hyödyntämään koulutuksen antia eri-ikäisten oppilaiden kanssa 2 1 3 0 6 2,17
Solmin uusia tuttavuuksia Keravalla taideopetusta antavien oppilaitosten opettajiin koulutuksen aikana 1 1 4 0 6 2,5
Tämä omaehtoinen kouluttautumiseni lisää yleistä hyvinvointiani 3 3 0 0 6 1,5
Yhteensä 18 19 12 5 54 2,07

 


 

2. Suosittelen koulutusta kollegoilleni.


 

3. Toivon jatkokoulutusta samasta aihealueesta.

 


 

4. Miten kehittäisit kurssia palvelemaan paremmin tarpeitasi?

 • ?
 • Kurssi oli hyvä sellaisenaan.
 • Luento ja sen sisältö antoivat peilauspintaa omaan taideopetukseen. Vahvisti omaa opettajuutta. Eli toimi jo tällaisena.
 • Enemmän keskusteluaikaa ja kokemusten vaihtoa, koska.tutkijoilta puuttuu usein kosketus työelämään ja sen ongelmakohtiin. Asiantuntija voisi auttaa opettajia kysymyksissä, joihin ei työelämä tarjoa suoraa vastausta.
 • Olisin toivonut kirjallista materiaalia luennon aiheesta

 

5. Minkälaisia koulutussisältöjä toivot toteutettavaksi mahdollisessa jatkohankkeessa?

 • ?
 • Sama aihe, eri taidealueen ohjaaja? Paitsi että musiikin alan pedagogit ovat tutkineet aihetta pitkälle. Siksi mielenkiintoista, vaikka jatkettaisiin saman ohjaajan opastuksella.
 • Lisää ajattelua ja näkemyksiä avartavia luentoja.
 • Aivot ja oppiminen, vinkkejä rauhattomuuden hallintaan luokkatilanteessa, musiikin tunteet ja estetiikka, ujoudesta vapautuneisuuteen, opetuksemme ja koulumme on suunniteltu tytöille - miten luoda tasa-aarvoa luokkaopetuksessa ja huomioida poikien tarpeita erityisesti murrosiässä, jolloin musiikkiharrastukset usein loppuvat ja laulu, musiikki ja tanssi jätetään tyttöjen jutuksi?
 • Laadukkaita luentoja

 

6. Olen tulevaisuudessa halukas tekemään taidekasvatukseen liittyvää yhteistyötä keravalaisten, taideopetusta antavien oppilaitosten kanssa.


 

7. Taustatietoni. Olen

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username